ریجن چیست و ریجن های پلی استیشن به چه معناست؟

به طور کلی بر اساس استاندارد جهانی ریجن های DVD یا Blu-ray به جهت جلوگیری و محافظت از پخش محتوابر طبق نقشه های زیر قرار گرفته اند تا محتوای هریک از آنها فقط در منطقه خود و پخش کننده های مخصوص همان منطقه قابل مشاهده باشند.

در مورد DVD ها 6 ناحیه پخش مطابق نقشه زیر وجود دارد

در مورد پخش کننده های بلوری اما سه منطقه یا ریجن مطابق نقشه زیر استاندارد شده است

شرکت سونی برای کنسول بازی خود 4 منطقه یا ریجن قرار داده است

ریجن 1 : آمریکا و کانادا

ریجن  2 : اروپا و بریتانیا و ژاپن

ریجن 3 : آسیا

ریجن 4 : زلاندنو و استرالیا

توجه :

اما در نهایت مهم نیست که دستگاه شما چه ریجنی دارد چرا که کشور اکانت PSN شما تعیین کننده نهائی ریجن شماست. به طور مثال شما هنگام ساخت اکانت PSN کشور خود را امریکا ثبت میکنید. در این شرایط ریجن شما 1 خواهد بود اما بدین معنا نیست که شما نمی توانید دیسک ریجن 2 تهیه کنید. شما با هر ریجنی قادر به بازی با تمام دیسک های بازی هستید اما هنگام استفاده از DLC های دیسک بازی خود می بایست به ریجن دیسک و ریجن اکانت خود دقت کنید چرا که باید یکسان باشند تا شما بتوانید از DLC دیسک بازی خود استفاده کنید.