ریجن چیست و ریجن های پلی استیشن به چه معناست؟

به طور کلی بر اساس استاندارد جهانی ریجن های DVD یا Blu-ray به جهت جلوگیری و محافظت از پخش محتوابر طبق نقشه های زیر قرار گرفته اند تا محتوای هریک از آنها فقط در منطقه خود و پخش کننده های مخصوص همان منطقه قابل مشاهده باشند.

در مورد DVD ها 6 ناحیه پخش مطابق نقشه زیر وجود دارد

در مورد پخش کننده های بلوری اما سه منطقه یا ریجن مطابق نقشه زیر استاندارد شده است

شرکت سونی برای کنسول بازی خود 4 منطقه یا ریجن قرار داده است

ریجن 1 : آمریکا و کانادا

ریجن  2 : اروپا و بریتانیا و ژاپن

ریجن 3 : آسیا

ریجن 4 : زلاندنو و استرالیا